Konkordato Hukuku El Kitabı

Barkod : 9786057858092

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2019

Sayfa Sayısı : 318

Kağıt Cinsi : 1.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 15,00 X 21,00 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 40,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 40,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 40,00 ₺

Ürün Açıklaması

BİRİNCİ BÖLÜM:
KONKORDATONUN AMACI TANIMI HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ

§ 1. Konkordatonun Tanımı Amacı ve Hukuki Niteliği
I. Konkordatonun Amacı ve Tanımı
II. Hukuki Niteliği
§ 2. Konkordatonun Türleri
I. Genel Olarak
II. Yapılış Şekline Göre Konkordatonun Türleri
III. Yapılış Zamanına Göre Konkordatonun Türleri
IV. Yapılış Amacına Göre Konkordatonun Türleri


İKİNCİ BÖLÜM:
İFLÂS DIŞI ?Dİ KONKORDATO TALEBİ SÜRECİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 3. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler
I. Genel Olarak
II. Tacir Sıfatına Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
III. Tacir Sıfatına Sahip Olmayan Gerçek ve Tüzel Kişiler
IV. Alacaklının Talebi İle Konkordato İşlemlerinin Başlatılabilmesi
V. Konkordato Talep Edilebilecek Haller
VI. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme
VII. Konkordato Talebinde Bulunan Borçlu Tarafından Mahkemeye İbraz Edilmesi Gereken Belgeler
VIII. Bir Alacaklı Tarafından Borçlu İçin Konkordato Talep Edilmesi İhtimâli
§ 4. İflâs Dışı ?di Konkordato Talebinin Hukuki Sonuçları
I. Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Kanun Yolları ve Hukuki Sonuçları
II. Konkordatoda Takas

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KESİN MÜHLET VERİLMESİ VE KESİN MÜHLETİN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 5. Kesin Mühlet Verilmesi
I. Genel Olarak
II. Kesin Mühlete Ne Zaman Karar Verileceği
III. Kesin Mühlet Yargılaması ve Mahkemenin Kesin Mühlet Vermesi
IV. Alacaklılar Kurulu Atanması, Amacı ve İşlevi
V. Kesin Mühlet İçinde Atanan Konkordato Komiseri ve Görevleri
§ 6. Kesin Mühletin Hukuki Sonuçları
I. Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Hukuki Sonuçları
II. Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Diğer Hukuki Sonuçları
III. Kesin Mühletin Borçlunun Tarafı Olduğu Sözleşmelere İlişkin Hukuki Sonuçları
§ 7. Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Yönünden Etkisi
I. Rehinli Malların Muhafazası ve Satışın Ertelenmesi
II. Rehinli Alacaklılarla Müzakere ve Borçların Yapılandırılması
§ 8. Kesin Mühletin Kaldırılması ve Sonuçları
I. Genel Olarak
II. Borçlunun Mâli Durumunun İyileşmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması
III. Borçlunun İflâsına Karar verilmesi ile Kesin Mühletin Kaldırılması
IV. Kesin Mühletin Kaldırılmasına Bağlanan Ortak Hukuki Sonuçlar
§ 9. Kanun Yolları
I. Genel Olarak
II. Kanun Yolunun Kapalı Olduğu Haller
III. Kesin Mühletin Reddi Kararına Karşı Kanun Yolu
IV. Konkordato Talebinin Reddi ve İflâs Kararı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
KONKORDATONUN TASDİKİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
§ 10. Konkordatonun Tasdikine İlişkin Yargılama ve Konkordatonun Tasdikine İlişkin Mahkeme Kararı
I. Konkordatonun Tasdikine İlişkin Yargılama ve Konkordatonun Kabulü Kararı
II. Konkordatonun Reddi Kararı
§ 11. Mahkemece Tasdik Edilen Konkordatonun Sonuçları ve Konkordatonun Feshi
I. Alacaklılar Yönünden Sonuçları
II. Borçlu Yönünden Sonuçları
III. Konkordatonun Feshi
§ 12. Konkordatoda Gider ve Delil Avansı Harç Vergi İstisnaları ve Teşvik Belgeleri
§ 13. Borçlu Yönünden Karşılıksız Çek Düzenlenmesine İlişkin Ceza Davasının Akibeti

BEŞİNCİ BÖLÜM:
MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE VE İFLÂS İÇİ KONKORDATO
§14. Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato
I. Genel Olarak
II. Kapsam ve Uygulanacak Usül
III. Tasdikin Sonuçları: Borçlunun Malvarlığının Tasfiyesi
§ 15. İflâs İçi Konkordato
I. Genel Olarak
II. İflâs İçi Konkordatonun İstenebileceği Zaman Dilimi
III. İflâs İçi Konkordatoda Gerçekleştirilecek İşlemler
III. İflâs İçi Konkordatonun Tasdiki Koşulları Red ve Tasdik Kararları
IV. İflâs Dışı ?di Konkordato Talep Eden Borçlunun İflâsına Karar Verilmesi Durumunda Bu Borçlunun İflâs Tasfiyesi Esnasında Yeniden İİK. m. 309’a Göre İflâs İçi Konkordato Talep Edebilip- Edemeyeceği Sorunu
Sonuç
İndeks
Yararlanılan Kaynaklar

EK 1: İİK.’NIN KONKORDATOYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ ONİKİNCİ BAP
I. ADÎ KONKORDATO(3)
II. REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE VE BORÇLARIN YAPILÂNDIRILMASI(1)
III. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO(1)(2)
IV. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO(1)(2)
V. SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERAT