Haksız Rekabet ve Marka Hukukuna İlişkin Bilirkişi Raporları ve Mütalaalar II

Barkod : 9789750252488

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2019

Sayfa Sayısı : 472

Kağıt Cinsi : 1.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 16,00 X 24,00 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 115,00 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 115,00 ₺

KDV li Net Fiyat : 115,00 ₺

Ürün Açıklaması

Özel Hukukunun hiçbir konusu "Haksız Rekabet Hukuku ve Marka Hukuku" kadar değişmeye ve gelişmeye müsait değildir. Gelişen teknoloji ile her geçen gün yeni haksız rekabet halleri gündeme gelebileceği gibi marka hukukunda da her somut uyuşmazlıktaki -küçük bile olsa- mevcut farklılıklar benzer sonuca ulaşmayı engelleyebilecektir. Bu nedenle her somut olayın özelliği dikkate alınmak suretiyle yapılan eylemin saiki, amacı, tekrar sayısı, uygula-nan yöntem, seçilen kelimeler ya da araçlar gibi hususlar titizlikle değerlendirilerek sonuca ulaşılması gerekir. Nitekim Yargıtay'ın 30.10.2012 tarihli ve 2011/13478 E. ve 2012/16860 K. numaralı kararında da "bir eylemin haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği her somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği kuşkusuzdur." denilmek suretiyle bu husus vurgulanmıştır. Aynı şekilde Marka Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda her somut olayda titizlikle incelenmelidir.
Kitapta, yazarın akademik çalışmaları ile beraber yirmi yıldır Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukukuna ilişkin olmak üzere üç bin civarı uyuşmazlıkta re'sen bilirkişi olarak tayin edilmesi neticesinde hazırladığı bilirkişi raporlarından özenle seçilen (İlgili Yüksek Mahkeme olan II.HD'sinin Kararları ve Değerlendirmeleri ile birlikte) örnekler ve uzman görüşlerine; bunlarla ilgili-yüksek mahkeme (Çoğunluğu Yargıtay II.HD'sine olmak üzere) kararlarına ve değerlendirilmesine de yer verilmektedir.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
• Emek İlkesi, Tek Satıcılık, Paralel İthalat, Marka Hakkının Tükenmesi
• Emek İlkesi, Zamanaşımı, Tazminat
• Emek İlkesi, Davacı Sıfatının Belirlenmesi Açısından Zarar Kavramının Değerlendirilmesi, Tazminat
• Haksız Rekabet, İltibas, Tazminat
• Kötüleme, Gereksiz Yere İncitici Beyan, Çalıştıranın Sorumluluğu
• Hizmet Akdi Devam Ederken Haksız Rekabet Eyleminin Gerçekleşmesi, Görevli Mahkeme
• Karşılaştırmalı Reklam, Kötüleme
• Ticaret Unvanı, İltibas, Şirket Nev'i Değişikliği
• WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Kararının Milli Hukuka Etkisi, İnternet Alan Adı, Ticaret Unvanı, Kötüniyet, İltibas
• Tanınmış Marka, Kötü Niyetin Tespiti, Sessiz Kalma
• Tanınmış Marka, Ayırt Edici Karakterin Zedelenmesi
• Markaya Tecavüz, İltibas, Bütünsel Benzerlik
• Gerçek Hak Sahipliği, Markaya Tecavüz, Benzerlik, Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı, Sessiz Kalma
• Karşılaştırmalı Reklam, Süperlatif Reklam, Reklam Kurulu Kararlarının Haksız Rekabet Hukuku Çerçevesinde Yapılacak Değerlendirmeye Etkisi
• Markaya Tecavüz, Sessiz Kalmak Suretiyle Hakkın Kaybı, Yoksun Kalınan Kazancın Belirlenmesi
Telif Hakkı, Eser Parçalarının Korunmasının Şartları, Sessiz Kalmak Suretiyle Hakkın Kaybı