Yeni Osmanlılar İmparatorluğun Son Dönemindeki Genç Türkler

Barkod : 9789759146429

Yazar : Ebuzziya Tevfik

Kapak Tasarımı : Derya Yini

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2006

Sayfa Sayısı : 705

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 16,00 X 23,50 X 0,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 36,94 ₺

KDV Oranı : 8,00 %

Etiket Fiyatı : 39,90 ₺

KDV li Net Fiyat : 39,90 ₺

Ürün Açıklaması

Tanzimat Fermanı'nm imzalanmasını izleyen yıllarda sadrazamlık yapan Ali ve Fuat Paşalar döneminde, Padişahda bir kenara itilmiş, devlete tamamıyla bürokratlar hakim olmuştur. Ayrıca nazırları denetleyecek ve onlarıicraatlarından sorumlu tutacak bir karşı güç de bulunmamaktadır."Genç Türkler" diye de adlandırılan, Avrupalıların verdiği Fransızca "Jeunnes Turcs" adıyla tanınan Yeni OsmanlılarCemiyeti işte böyle bir ortamda oluşturuldu. Bir grup Osmanlı aydınının bir mesire yerinde bir araya gelerektemellerini attıkları bu yeni oluşumun en temel sorunu, ülkenin rejim meselesini bütün boyutlarıyla tartışmaktır.Yeni Osmanlılar da tıpkı Tanzimat'ın kabulünü sağlayan öncüleri gibi, Tercüme Odası veya Batılı eğitim kurumlarındayetişmişlerdir. Tanzimat'ı birçok açıdan yetersiz bularak eleştiren bu aydınlar topluluğu, Batı dünyasınınınsistemlerini mekanik ve yüzeysel bir anlayışla kabul eden Tanzimatçıların kendi kültürlerini ihmal ettiklerinisöylemekle, eleştirilerini bu alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Buna karşılık da daha bilinçli biçimde modernleşmeyi,Islami temeller üzerinde evrimleştirilmesi gereken ve Osmanlı gerçeklerini de dikkate alan bir anlayışısavunmaktaydılar.Yeni Osmanlılar, ancak kurulacak bir meclis sayesinde, ülkeyi ekonomik iflasa sürükleyen, dışarıdan yüksek faizleborç alıp geri ödemeyi yine borçla yapan, karşılaşılan her sorunda Batı'nın içişlerimize müdahale etmesine seyircikalan, yolsuzlukta sınır tanımayan nazırlardan hesap sorulabileceğine inanmışlardı.Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin Türk siyasi tarihi yanında Türk basın tarihi açısından da büyük bir önemi vardır.1860'dan itibaren kurulmaya başlanan basının toplum tarafından kabul edilmesinde bu hareket rol oynamıştır.Cemiyet üyelerinin büyük bölümünün gazeteci olması ve gazetenin sosyal ve siyasi değişmenin bir aracı olarakgörülmesi, basının Yeni Osmanlılar için önemini ortaya koyar.Veraset usulünün değiştirilmesiyle Mısır Hidivliği üzerindeki bütün haklarından mahrum edilen Mustafa FazılPaşa'nın, Abdülaziz Han'a hitaben Paris'te yazdığı mektup, 1867'de Türkçe'ye çevrilerek Tasvir-i Efkâr gazetesindeyayımlanmıştır. Bu mektubun ardından Mustafa Fazıl Paşa tarafından Paris'e çağrılan Yeni Osmanlılar, onun maddidesteğiyle Avrupa'da geniş bir yayın faaliyetine girişirler. Yeni Osmanhlar'm ülke içindeki siyasi mücadelelerikadar, Avrupa'da bulundukları süre içerisinde yaptıkları muhalefet ve yayınladıkları gazete ve dergiler de ülkesiyasetinde büyük önem taşır.Tüm bu dönemi, cemiyetin bir üyesi olarak yaşayan Ebuzziya Tevfik, belgesel-roman niteliğindeki bu eserindeçalkantılı bir tarihe ışık tutacak bir biçimde anlatmaktadır. Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa, Mithat Paşa vedönemin birçok aydını ve siyasetçisi de bu öyküdeki yerlerini almaktadırlar.