Türk Ninniler Hazinesi

Barkod : 8690101284182

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 1985

Sayfa Sayısı : 586

Kağıt Cinsi : 2.Hamur

En-Boy-Yükseklik : 16,00 X 24,00 X 3,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 37,04 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 37,04 ₺

KDV li Net Fiyat : 37,04 ₺

Ürün Açıklaması

Âmil Çelebioğlu 20 Nisan 1934'te Karaman'da doğdu. Babası Ali Rıza bey tarafından soyu Mevlânâ'ya ulaşır. Dedesi Ebûbekir Çelebi (Zükür Çelebi) son Karaman Mevlevihanesi şeyhidir.Yedi yaşında ailesiyle birlikte Istanbul|a geldi, istanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi (1955). istanbul Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Hiç tanımadığı Ali Nihat Tarlan'ın bir dersini dinledikten sonra buradan kaydını alarak istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. Sanat Tarihi bölümüne de devam ederek fakülteden mezun oldu (1961). Konya Erkek Lisesi (1964-65) ve Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde (1965) öğretmenlik yaptı. Daha sonra mezun olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne asistan oldu (1966). Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak bulundu (1971-77)."Yazıcıoğlu Mehmed ve Muhammediyesi" adlı teziyle doktor (1971), "Sultan II. Murad Devri Mesnevileri" adh çalışmasıyla da doçent unvanını aldı (1977). Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve idari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yaptı (1977-82). Profesörlüğe yükseldikten sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığına getirildi (1982). Süresi dolmadan kendi isteğiyle dekanhktan ayrıldı (1983) ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Hac farizasını yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de "Tünel Faciası" dive anılan kazada vefat etti (2 Temmuz 1990).Eski Türk edebiyatı yanında dinî-tasavvulî Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı ile de yakından ilgilenen Çelebioğlu bu alandaki çalışmalarını edebiyat tarihi, metin neşri, metin şerhi ve edebî türler konularında yoğunlaştırmıştır. Çalışmalarının en karakteristik yönü, halk ve divan edebiyatlarının ortak noktalarına dikkat çekerek bu ikisinin birbirine zıt edebiyatlar olmadığını ortaya koymasıdır. Çelebioğlu kongrelere sunduğu tebliğlerde çoğu daha önce hiç duyulmamış orijinal konuları ele almıştır. Bu tebliğlerinde Türk edebiyatının ne kadar zengin ve bakir bir çalışma alanı olduğunu göstermek istemiştir. Makalelerinden bazıları kitap olacak hacim ve mahiyettedir: "Süleyman Nahifi ve Fazîlet-i Savm (Zuhrü'l Ahire) adh Eseri", Yazıcı Salih ve Şemsiyye'si", "Kıyafe(t) ilmi ve Akşemseddin -Zade Hamdullah Hamdi ile Erzurumlu ibrahim Hakkı'nın Kıyâfetnâmeleri", Türk Edebiyatında Yaşnâmeler".Kitap halinde yayınlanmış eserleri şunlardır: Mesnevî-i Şerif, Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Hahifî Tercümesi (I-III, İstanbul 1967-72); Ramazannâme (inceleme - derleme, istanbul 1973); Muhammediye (notlar ve açıklamalarla, 1-IV, istanbul 1974); Türk Bilmeceleri Hazinesi (Y. Ziya Öksüz üe birlikte, inceleme - derleme, İstanbul 1979); Türk Ninnileri Hazinesi (inceleme - derleme, istanbul 1982); Erzurumlu ibrahim Hakkı (Ankara, 1988); Ali Nihat Tarlan (Ankara, 1989). Amil Çelebioğlu'nun Hayranı mahlasıvla aruz ve hece vezninde yazdığı şiirlerinin pek azı yayınlanmıştır.

Yazarın Diğer Kitapları