Bir Demet İstanbul

Barkod : 9786055592875

Yazar : Hasan Işık

Baskı Sayısı : 1.Baskı

Baskı Yılı : 2011

Sayfa Sayısı : 242

Kağıt Cinsi : Kuşe

En-Boy-Yükseklik : 23,00 X 33,00 X 1,00

FİYAT BİLGİLERİ

Net Fiyat : 23,15 ₺

KDV Oranı : 0,00 %

Etiket Fiyatı : 23,15 ₺

KDV li Net Fiyat : 23,15 ₺

Ürün Açıklaması

En eski edebi türlerden biri olan şiir dalında İstanbul konulu eserlerin geçmişi Bizanslı şairler sayesinde antik çağa uzanmaktadır. Roman ise modern bir türdür. Batı'daki geçmişi Cervantes'e kadar gitmektedir fakat Türk Edebiyatı'na geç bir tarihte girmiştir. Buna rağmen İstanbul, ilk Türk romanı sayılan, Şemsettin Sami'ye ait Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat'tan başlayarak edebiyatımızın bu alandaki en gözde eserlerinde sahne görevi üstlenmiştir.İstanbul, Türk romanına kimi zaman Boğaz manzaraları, kimi zaman sosyal ilişkileri, kimi zaman da mimarisi ile girmiştir. Abdülhak Şinasi Hisar İstanbul'un Boğaziçi medeniyetini, Sermet Muhtar Alus kabadayılarını, Ahmet Hamdi Tanpınar klasik estetik zevklerini, Peyami Safa ise modernleşme sancılarını sayfalara taşımıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'da bu sancılar "alafrangalık" olarak yer almıştır. Yine de İstanbul'daki alafranga yaşam tarzının tipik romanı, Recaizade Mahmud Ekrem'in Araba Sevdası'û\r."Roman ve İstanbul" dendiğinde akla gelen başyapıt, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı eseridir. Tanpınar bu romanda Türk estetiğinin en seçkin zevklerini paylaşan bireylerin ilişkilerini yansıtır.Türk Romanından Bir Demet İstanbul adlı çalışmamız İstanbul'u konu eden seçkin romanlardan alıntılanan tasvirlerden meydana gelmektedir. Tabii ki bu seçki öznel tercihlerin ürünüdür. Bununla birlikte kitabın bölümlerini içerdiği romanların edebi değeri konusunda okuyucunun bizimle hemfikir olacağını düşünüyoruz.The history of the works with İstanbul topics in the poetry, which is one of the oldest literatüre genres, goes back to ancient ages thanks to Byzantine poets. Novel is a modern genre. Its history in the West goes back to Cervantes, however it got in Turkish literatüre in a late period. Despite of that, İstanbul has began to used as the scene of the most favorite works of our literatüre by Şemsettin Sami's Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İLove of Talat and Fitnat) which regarded as the first Turkish novel.İstanbul entered into Turkish novel sometimes with the landscapes of Bosphorus, sometimes with its social relationships and sometimes with its architecture. Abdülhak Şinasi Hisar brought the Bosphorus civilization of İstanbul onto the pages so Sermet Muhtar Alus did its hoodlums, Ahmet Hamdi Tanpınar did the dassical aesthetic tastes and Peyami Safa did the pains of modernization. İn Hüseyin Rahmi Gürpınar's books, those pains took place as "Europeanism". Nontheless, the typical novel of the European life style in İstanbul is Recaizade Mahmud Ekrem's Araba Sevdası (Car Passion).Ahmed Hamdi Tanpınar's Huzur comes to mind, when "Novel and İstanbul" is told. İn this novel, Tanpınar reflects the relations of the individuals who share the most eminent tastes of Turkish aesthetics.Our work, named A Bunch of istanbul from the Turkish Novel, consists of the depictions, vvhich are guoted from the eminent novels relating İstanbul. Of course, this selection is a product of subjective preferences. Nevertheless, we think that the reader will be unanimous with us about the Uterary value of the novels, which the chapters of the book contain.