Final Pazarlama ~ info@finalpazarlama.com ~ 0212 604 10 00 Müşteri Hizmetleri ~ 0212 604 10 10

600 TL ve üzerinde KARGO BEDAVA
Memleket Çocuğu Mustafanın Romanı
Marka : Vadi Yayınları
Barkod : 9789756768419
Yazar : Zeki Mesud Alsan
Editör : Ali Birinci
Hazırlayan : Ercan Şen
Kapak Tasarımı : Vadi Yayınları
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Basım Yılı : 2002
Sayfa Sayısı : 240
Kağıt Cinsi : 2.Hamur
En-Boy-Yükseklik : 14 X 22 X 2
Net Fiyatı : 18,52
KDV Oranı : %8,00
Etiket Fiyatı : 20,00
KDVli Net Fiyatı : 20,00

Aydın'da doğan ve çocukluk senelerini geçirdiği bu şehir ve çocukluğu hakkında rakipsiz eserini yazan Zeki Mesud'un Mustafa'nın Romanı-Memleket Çocuğu isimli kitabı ilk baskısından altmış sene sonra yeniden basıldı.Zevkle okunmasının yanısıra kitap aynı zamanda bir Anadolu şehrinin bir asır evvelki hayatının kelimelerle yapılmış muhteşem bir tasviridir. Türk şehrinin günlük yaşayışı, müslim-gayrimüslim komşuluğu, devlet-halk münasebetleri hakkında çok kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir.Birçok Türkler gibi, Mustafa için de Rus-Japon Harbi âdeta bir Rus-Türk harbi mahiyetini almıştı. Herkes bunu kendi memleketinin harbi imiş gibi büyük alâka ile takip ediyordu.O derecede ki Japonya, Müslümanların hiç olmazsa Türk Müslümanların, öçlerini alan ve kendilerini sevindiren bir müttefiki haline girdi.Mustafa bu zaferlerden sevinç ve heyecanla bahsederken, aynı duyguları Platon ve Mikail'de göremeyince kızıyordu. Bir gün onlara sordu.¦ Siz Rusların mağlup olmasını istemiyor musunuz? Mikail daha evvel cevap verdi. - Bu muharebeden bize ne? Hem Japonları neden Ruslaratercih edelim? Bunlar san ırktan cüce gibi insanlardır. Hangi Allah'a taptıktan da belli değil.Mustafa bu cevaba kanmadı ve suali açtı.¦ Ruslar bizim düşmanımızdır, onları ezenler, bizim dostumuz sayılır. Elbette Japonları, Ruslara tercih edeceğiz. Ve hattâ onlan seveceğiz.Bu defa Platon atıldı. ¦ Siz Müslümanlar öyle düşünebilirsiniz. Biz Hıristiyanlar da sizin fikrinizde olmayabiliriz. Ruslar bizim düşmanımız değil. Osmanlılar şimdi Ruslar ile muharebe etmiyorlar ki.Mustafa, kendisi ile Platon ve Mikail arasındaki duygu ve düşünce farkının bu kadar büyük olduğunu görünce, anlaşma imkânının bulunmadığını sezdi. Ve münakaşayı daha fazla uzatmağa lüzum görmedi. Osmanlı Devleti kendisine istediği kadar, Osmanlı desin, Türklerden başka öteki Osmanlıların bu devletin mukadderatına, istikbaline alâkalan, ancak menfi mahiyette idi. Onlar kendilerini Osmanlı tebaası bulmuşlar ve Osmanlı devletine bağlılıklarını ancak bunun icap ettirdiği asgari hadde indirmişlerdi.Bütün bu fısıltılar, sezişler, duygular, şimdi Mustafa'nın benliğini daha ziyade kavrıyor ve devletin istikbaline bağlı olan kendi istikbalini de doğrudan doğruya alâkalandırıyordu. Mustafa artık hissediyordu ki, o yalnız gençlik ümitlerinin heyecanı içinde değil, bir de memleketinin ve devletinin istikbali endişesiyle yüklü olarak hayatta yol almak mevkiinde bulunuyordu.

MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET’e yapılacak olan ürün iadeleri aşağıdaki koşullarda yapılabilecektir.

1- İade işlemi sadece internet sitesi üzerinden yapılacaktır ve ŞİRKET tarafından onaylanan ürünlerin iadesi kabul edilecektir. Bunun dışında gönderilen iadeler kabul edilmeyecektir.

2 - Müşteri tarafından iade edilmesi kararlaştırılan ürünlerin değeri bir önceki yılın cirosunun azami %5‘i kadar olabilecektir. Tüm iadelerde; MÜŞTERİ’nin iade edecek olduğu ürün miktarı, son sipariş verdiği miktarın üzerinde olmayacaktır.

3 - İadeler 1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu dönemler dışında kesinlikle iade kabul edilmeyecektir.

4 - İade dönemlerinde, MÜŞTERİ tarafından hesap kapama amacıyla yapılan iadeler kabul edilmeyecek olup, iade bedelleri müşterinin ürün alım ve ödeme miktarı dikkate alınarak, iade dönemini takip eden ay içerisinde MÜŞTERİ ’nin borcundan düşülecektir.

5 - İstisnai durumlarda, birinci fıkrada açıklanan oranın ( %5 ) üzerindeki iadelerde kargo ücretine ek olarak %5 hizmet bedeli MÜŞTERİ ’ye fatura edilecektir.

6 - Ürünlerin iadesi halinde iade, kargo masrafları MÜŞTERİYE ait olacaktır. ŞİRKET tarafından hatalı gönderilerin tamamı 7 gün içerisinde, kargo masrafı ŞİRKET ‘e ait olmak üzere iade edilebilecektir.

7 MÜŞTERİ, sipariş dışı gönderilen ürünlerin tamamını 1 yıl içerisinde, iade dönemlerinde (1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım) olmak şartıyla iade edilebilecektir.

8 - Müfredatı değişen ürünlerde;

a) Yayınevi iade kabul etmesi halinde ŞİRKET tarafından yapılan duyuru tarihinden itibaren iade alınacaktır.

b) Duyuruda belirtilen iade tarihlerinden sonra gelecek ürünler kabul edilmeyecektir.

c) Müfredat değişikliği olan hazırlık kitaplarında satış adedi kadar iade alınabilecektir.

d) Müfredat değişikliği olmayan hazırlık kitaplarında iade alınmayacaktır.