Final Pazarlama ~ info@finalpazarlama.com ~ 0212 604 10 00 Müşteri Hizmetleri ~ 0212 604 10 10

600 TL ve üzerinde KARGO BEDAVA
Alman Sosyoloji Geleneği
Marka : Kitabevi Yayınları
Barkod : 9786055397302
Yazar : Necmettin Doğan
Kapak Tasarımı : Onur Sönmez
Baskı Sayısı : 1.Baskı
Basım Yılı : 2012
Sayfa Sayısı : 284
Kağıt Cinsi : 2.Hamur
En-Boy-Yükseklik : 16 X 24 X 2
Net Fiyatı : 16,67
KDV Oranı : %8,00
Etiket Fiyatı : 18,00
KDVli Net Fiyatı : 18,00

Bu kitap Alman sosyolojisinin özgünlüğünün niteliğini ve Alman sosyologlarının eserlerinde ne şekilde tecessüm ettiğini belirlemeye çalışan bir araştırmadır. Bahsedilen özgünlüğün ortaya çıkarılması ise a^ncak Alman sosyolojisine yönelik bütüncül ve meta-teorik bir bakışla mümkün olabilir. Bu çalışmanın temel amacı da böyle bir bakış açısıyla Alman sosyolojisinin özgünlüğünü, Alman sosyologlarının en çok iştigal ettiği üç konu, episte-moloji, toplumsal değişim ve yabancılaşma üzerinden irdelemektir. Alman sosyoloji geleneğine bütüncül ve meta-teorik bakışın bize sunacağı bir avantaj, Alman sosyologlarının eserlerini tarihsel bir bağlam ve düşünce geleneği içerisinde görebilme fırsatını vermesidir. Örneğin belli bir ortak düşünsel zemini, zamansal ve mekânsal ortaklığı paylaşmış olmalarına rağmen, bütüncül bakıştan yoksun çalışmalarda, Elias'ın 'süreçler' veya 'fıgürasyon' kavramı ile Adorno'nun 'negatif diyalektik' kavramları arasındaki ortak hedefler pek gündeme gelmemiştir. Oysa Elias'ın ve Adorno'nun kavramlaştırmaları, Alman felsefi ve sosyolojik düşünce geleneğindeki temel sorunlardan birine, daha açık bir ifadeyle toplumsal olguları donuklaştırmadan anlama çabasına, birbirlerinden bağımsız bir biçimde, farklı kavramlarla çözüm bulma çabasıdır. Aynı şekilde Horkheimer'ın öznel aklı, akıl tutulmasının temel sebebi olarak görmesinin, Weber'in 'çelik kafes' kavramının ve Habermas'ın pozitivizm eleştirilerinin, Kant'ın ampirizm eleştirisi ve metafiziğin sınırlarını tayin etmek için Verstand ve Vernunft arasında yaptığı ayrım ile doğrudan ilişkisi olduğu, yine ancak söz konusu bakışla netlik kazanabilir. Benzer teorik akrabalıklar ve ortak sorunlar birçok farklı Alman filozofun ve sosyologunun kullandığı kavramlarda ve geliştirdikleri teorilerde de söz konusudur. Ayrıca Alman sosyolojisinin özgünlüğünü oluşturan bir başka unsur olarak da Alman felsefesi, sosyolojisi ve Alman tarihi arasındaki ilişkinin altı çizilmelidir.

MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET’e yapılacak olan ürün iadeleri aşağıdaki koşullarda yapılabilecektir.

1- İade işlemi sadece internet sitesi üzerinden yapılacaktır ve ŞİRKET tarafından onaylanan ürünlerin iadesi kabul edilecektir. Bunun dışında gönderilen iadeler kabul edilmeyecektir.

2 - Müşteri tarafından iade edilmesi kararlaştırılan ürünlerin değeri bir önceki yılın cirosunun azami %5‘i kadar olabilecektir. Tüm iadelerde; MÜŞTERİ’nin iade edecek olduğu ürün miktarı, son sipariş verdiği miktarın üzerinde olmayacaktır.

3 - İadeler 1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu dönemler dışında kesinlikle iade kabul edilmeyecektir.

4 - İade dönemlerinde, MÜŞTERİ tarafından hesap kapama amacıyla yapılan iadeler kabul edilmeyecek olup, iade bedelleri müşterinin ürün alım ve ödeme miktarı dikkate alınarak, iade dönemini takip eden ay içerisinde MÜŞTERİ ’nin borcundan düşülecektir.

5 - İstisnai durumlarda, birinci fıkrada açıklanan oranın ( %5 ) üzerindeki iadelerde kargo ücretine ek olarak %5 hizmet bedeli MÜŞTERİ ’ye fatura edilecektir.

6 - Ürünlerin iadesi halinde iade, kargo masrafları MÜŞTERİYE ait olacaktır. ŞİRKET tarafından hatalı gönderilerin tamamı 7 gün içerisinde, kargo masrafı ŞİRKET ‘e ait olmak üzere iade edilebilecektir.

7 MÜŞTERİ, sipariş dışı gönderilen ürünlerin tamamını 1 yıl içerisinde, iade dönemlerinde (1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım) olmak şartıyla iade edilebilecektir.

8 - Müfredatı değişen ürünlerde;

a) Yayınevi iade kabul etmesi halinde ŞİRKET tarafından yapılan duyuru tarihinden itibaren iade alınacaktır.

b) Duyuruda belirtilen iade tarihlerinden sonra gelecek ürünler kabul edilmeyecektir.

c) Müfredat değişikliği olan hazırlık kitaplarında satış adedi kadar iade alınabilecektir.

d) Müfredat değişikliği olmayan hazırlık kitaplarında iade alınmayacaktır.