Final Pazarlama ~ info@finalpazarlama.com ~ 0212 604 10 00 Müşteri Hizmetleri ~ 0212 604 10 10

600 TL ve üzerinde KARGO BEDAVA
Felsefe Din İlişkileri
Marka : Dergah Yayınları
Barkod : 9789759952952
Yazar : İbn Rüşd
Hazırlayan : Süleyman Uludağ
Kapak Tasarımı : Işıl Döneray
Baskı Sayısı : 4.Baskı
Basım Yılı : 2012
Sayfa Sayısı : 266
Kağıt Cinsi : 2.Hamur
En-Boy-Yükseklik : 13 X 21 X 1
Net Fiyatı : 16,67
KDV Oranı : %8,00
Etiket Fiyatı : 18,00
KDVli Net Fiyatı : 18,00

Yunan felsefesi İslâm dünyasına Abbasî Devleti'nin desteği ve çoğu gayr-ı müslim mütercimlerin gayretleriyle geldi. Bu geliş "İslâm felsefesi" adıyla o zamana kadar olmayan bir ekolü doğurduğu gibi kelâm ve tasavvuf başta olmak üzere diğer İslâmî ilim ve kültür birimlerini de büyük ölçüde etkiledi; bir kelâm felsefesi, bir tasavvuf felsefesi gelişti. Bütün bu gelişmeler sürerken felsefeye karşı küllî veya kısmî karşı oluşlar, tenkitler de vücut buldu. Gazalî felsefeye kısmî tenkitler yöneltti, fakat bu tenkitlerin akisleri felsefe aleyhine küllî bir görünüm kazandı ve felsefe tek başına İslâm dünyasında yaşama şansını büyük ölçüde kaybetti. İbn Rüşd'ün yapmak istediği bir bakıma felsefeye İslâm dünyasında yeni bir itibar kazandırmak olmuştur. Tercümesi sunulan iki risalede de görüleceği gibi İbn Rüşd, felsefeyle dinin barışık olduğunu, çünkü ikisinin de Hakk'a ve hakikata işaret ettiklerini vurgulamaktadır. Buna paralel olarak şeriatın insanlara hitap ediş tarzının ve insanların şeriatın verdiği bilgileri algılama şekillerinin değişik oldukları konusu üzerinde durarak bazı bilgi alanlarına ve bu arada felsefî meselelere bir ayrıcalık tanımaktadır. İbn Rüşd'ün bilgi ve anlayış seviyelerini tenkit ettiği, hatta küçümsediği kelâmcıların, özellikle Eşarîlerin ve bu arada Gazalî'nin fikirleri de elinizdeki kitapta sözkonusu edilmektedir.

MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET’e yapılacak olan ürün iadeleri aşağıdaki koşullarda yapılabilecektir.

1- İade işlemi sadece internet sitesi üzerinden yapılacaktır ve ŞİRKET tarafından onaylanan ürünlerin iadesi kabul edilecektir. Bunun dışında gönderilen iadeler kabul edilmeyecektir.

2 - Müşteri tarafından iade edilmesi kararlaştırılan ürünlerin değeri bir önceki yılın cirosunun azami %5‘i kadar olabilecektir. Tüm iadelerde; MÜŞTERİ’nin iade edecek olduğu ürün miktarı, son sipariş verdiği miktarın üzerinde olmayacaktır.

3 - İadeler 1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Bu dönemler dışında kesinlikle iade kabul edilmeyecektir.

4 - İade dönemlerinde, MÜŞTERİ tarafından hesap kapama amacıyla yapılan iadeler kabul edilmeyecek olup, iade bedelleri müşterinin ürün alım ve ödeme miktarı dikkate alınarak, iade dönemini takip eden ay içerisinde MÜŞTERİ ’nin borcundan düşülecektir.

5 - İstisnai durumlarda, birinci fıkrada açıklanan oranın ( %5 ) üzerindeki iadelerde kargo ücretine ek olarak %5 hizmet bedeli MÜŞTERİ ’ye fatura edilecektir.

6 - Ürünlerin iadesi halinde iade, kargo masrafları MÜŞTERİYE ait olacaktır. ŞİRKET tarafından hatalı gönderilerin tamamı 7 gün içerisinde, kargo masrafı ŞİRKET ‘e ait olmak üzere iade edilebilecektir.

7 MÜŞTERİ, sipariş dışı gönderilen ürünlerin tamamını 1 yıl içerisinde, iade dönemlerinde (1-31 Mayıs ve 1-30 Kasım) olmak şartıyla iade edilebilecektir.

8 - Müfredatı değişen ürünlerde;

a) Yayınevi iade kabul etmesi halinde ŞİRKET tarafından yapılan duyuru tarihinden itibaren iade alınacaktır.

b) Duyuruda belirtilen iade tarihlerinden sonra gelecek ürünler kabul edilmeyecektir.

c) Müfredat değişikliği olan hazırlık kitaplarında satış adedi kadar iade alınabilecektir.

d) Müfredat değişikliği olmayan hazırlık kitaplarında iade alınmayacaktır.